ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Tue Dec 06, 2016 12:10 pm

කොටස් වෙලදපොල ආයෝජනය ගෑන ටිකක් සරලව කතා කරන එක අලුත් අයට ප්රයෝජනවත් වෙයි කියල මට හිතෙනව. ඒ නිසා මෙම සරල ලිපි පෙල ලියන්ඩ හිතුව.

පාඩම 1
ආයෝජනය කරනව කියන්නෙ මොකක්ද? ඒ කියන්නෙ විවිද මාර්ග වලින් අපිට ලෑබෙන මුදල් දෑන්ම වියදම් නොකර අනාගතයෙ වියදම් කිරීමේ අරමුනින් ඉතිරි කර ගන්නවා කියන එක. මේ සදහා තිබෙන විකල්ප මොනවාද? විකල්ප කිහිපයක්ම තිබෙනවා හෑබෑයි ඒ එක එක විකල්පය අනුව අනාගතයෙදි ලෑබෙන මුදල් ප්රමානය වෙනස් වෙනව.
මොනවද මේ විකල්ප?
a) මුදල් ටික පරිස්සමෙන් පෙට්ටියක දාල අරන් තියනව
b) මුදල් ටික බෑන්කුවක ඉතිරි කිරීමේ ගිනුමක තෑන්පත් කරනව
c) එහෙම නෑත්නම් බෑන්කුවක හරි ෆිනෑන්ස් කොම්පෑනියක හරි කාලීන තෑන්පතුවක දමනව
d) නෑත්නම් නයට දෙනව එහෙම නෑත්නම් සීට්ටු දානව
e) ජීවිත රක්ශන සෑලසුමක් වෙත යන්නත් පුලුවන්
f) එහෙමත් නෑත්නම් භාන්ඩාගර බිල්පතක හරි බෑදුම්කරයක හරි යොදවනව
g) එහෙමත් නෑත්නම් සමාගමක නයකරයක් මිලදි ගන්නව
h) එහෙමත් නෑත්නම් කොටස් වෙලද පොලේ ලයිස්තුගත කරල තියෙන කොටස් මිලදි ගන්නව

ඉතින් මේ එක එක ක්රමයෙන් අනාගතයෙදි අතට ලෑබෙන මුදල් ප්රමාන වෙනස් වෙනව. ඒ ඈයි කියල මම ඊලග පාඩමේදි කියල දෙන්නම්. ඈයි අපිට අනාගතයෙදි මුදල් අවශය වෙන්නෙ කියල කතා කරල අද පාඩම නවත්තමු.

a) අපිට අනගතෙයෙදි මුදල් අවශය වෙන්නෙ මෙන්න මේ නිසයි.
b) මොකක් හරි භාන්ඩයක් ගන්ඩ හරි ගෙයක් දොරක් හදාගන්ඩ හරි වෙන්ඩ පුලුවන්
c) එහෙම නෑත්නම් මොකක් හරි පාටමාලාවක් හදාරන්ඩ වෙන්ඩ පුලුවන්
d) එහෙමත් නෑත්නම් දරුවෙකුගෙ අනාගත අවශය්තාවයකට වෙන්ඩ පුලුවන්
e) එහෙමත් නෑත්නම් අපේ අසනීපෙකට නෑත්නම් දෙමව්පියන්ගෙ අවශයතාවයක් වෙනුවෙන් වෙන්නත් පුලුවන්
f) එහෙමත් නෑත්නම් පොඩි බිස්නස් එකක් වෙනුවෙන් හෝ අපෙ අනාගත විශ්රාම දිවිය වෙනුවෙන් වෙන්නත් පුලුවන්

මේ ඔනෑම දෙයකට මුදල් එකතු කරන්ඩ තමයි අපි ඉහත සදහන් කර්ම භාවිතා කරන්නෙ. ඉතින් ඒ ක්රම වල තියෙන ගුන අගුන අපි ඊලග ලිපියෙන් කියවමු.
Value Invest Profit

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Tue Dec 06, 2016 12:20 pm

Good initiative BW....
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Tue Dec 06, 2016 9:44 pm

Great BW.
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Tue Dec 06, 2016 11:25 pm

Good work BW.. !!! keep it up.. :)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Wed Dec 07, 2016 9:23 am

පාඩම 2

අද කතා කරන්න බලපොරොත්තු වෙන්නෙ මුදල් ඉතිරි කරන ක්රම වල වාසි අවාසි සහ මුදල් ඉතිරි කිරීමේදී ඉතා වදගත් වන සාදකයක් වන මුදලේ ක්රය ශක්තිය කියන කාරනාව ගෑනයි.

මුදල් ටික පෙට්ටියක දාල අරන් තිබ්බොත් අපිට අත්වෙන ලොකුම වාසිය තමයි කවදාක හරි ආපහු එම මුදලම අඩු නෑතුව ගන්ඩ පුලුවන් වීම. හෑබයි තියෙන ලොකුම ගෑටලුව තමයි එම මුදලින් අනාගතයෙදි මිලදී ගත හෑකි ප්රමානය අද ගන්න පුලුවන් ප්රමානයට වඩා ගොඩක් අඩු වීම.මේකට කියන්නෙ මුදලේ ක්රය ශක්තිය පිරිහෙනව කියල. අපි ඉදිරියෙදි මේ ගෑන තව ටික්ක පෑහදිලි කරගමු.

ඉතිරි කිරීමේ ගිනුමක තෑන්පත් කරපුවම අපිට මුදලත් සමග අනාගතයෙදි පොලියකුත් ගන්න පුලුවන්. එම නිසා මුදල් අහිමි වීමේ අවදානම සෑහෙන අඩුයි සහ අදයමකුත් ලබෙනව. හෑබෑයි ලෑබෙන පොලී මුදලේ වටිනාකමට වෑඩි වේගයකින් භාන්ඩ මිල ඉහල ගියොතින් මුදලෙ ක්රය ශක්තිය අඩුවීමේ අවාසියට මුහුන දෙන්න වෙනව

කාලීන තන්පතුවක් කියන්නෙ එක්තරා කාලයක් වෙනුවෙන් මුදල් තෑන්පත් කරනව, මාස 3, 6, 12 වගේ. වාසිය තමයි ඉතුරු කිරීමේ ගිනුමකට වඩා වෑඩි පොලියක් හිමි වීම. හෑබෑයි එතනත් අර මම කලින් කියපු මුදලේ ක්රය ශක්තිය සම්බන්ද ගෑටලුව තියෙනව. ඊට අමතරව තූර ගන්න ෆිනෑන්ස් කොම්පෑනිය හෝ බෑන්කුව අනුව තමන් තෑන්පත් කරන කරන මුදලේ ආරක්ශාව තීරනය වෙනව. Golden key, CIFL, සක්විති හොද උදාහරන.
කාට හරි නයට දෙනකොට ඉතින් වාසිය තමයි ගිනිපොලියක් ගන්න පුලුවන් වීම. හබෑයි ඉතින් ඒ සල්ලි ආපහු ගන්න ගියහම තියෙන ප්රශ්න ටික මම කියන්න ඔනෙ නහෑ කියල හිතනව. සීට්ටු දාපුවහම අතෙ තියෙන මුදලට වඩා වෑඩි මුදලක් එක පාරටම අතට ලබෙනව පසුව පියවීමට.
ජීවිත රක්ශනයක් සෑලසුම් කරපුවහම අපිට නිශ්තිත කාලයක් අවසානයෙදි කල්පිරීමේ වටිනාකම ලබගන්න පුලුවන්. අදල කාලය තුල වාරික ගෙවගෙන යන්නයි තියෙන්නෙ. ඊට අමතරව වාර්ශිකව ප්රදනය කරන ප්රසාද දීමනාවලට හිමිකම් කියන්නත් පුලුවන්. හෑබෑයි මෙතනදි ලබෙන පොලියත් සාමන්ය කාලීන තන්පතුවකට ලෑබෙන පොලියට කිට්ටුයි. වාසිය තමයි ටික ටික් ගෙවාගෙන යන්ඩ තියෙන එක.
භාන්ඩාගාර බිල්පත් හෝ බෑදුම්කර කියන්නෙ මහ බෑන්කුව විසින් නිකුත් කරන නය ලියවිල්ලක්. මහබෑන්කුව ප්රාතමික තරව්කරුවන්ට මෙම බිල්පත් ඉදිරිපත් කර ඔවුන්ගෙන් මුදල් ලබාගන්නව බිලේ නාමික වටිනාකමට වඩා අඩුවෙන්. නමුත් ආපසු මහ බෑන්කුව විසින් මෙම මුදල් ගෙවන විට මුලු නාමික වටිනාකමම ආපසු ගෙවනව. මෙම වෙනස තමයි මිලදි ගන්නාගේ පොලී අදායම. අපිට පුලුවන් මෙම බිල්පත් ප්රාතමික තෑරෑව්කරුවන්ගෙන් මිලදී ගෙන කල් පිරීමීදි පොලිය ලබාගන්න. හෑබයි ඉතින් බන්කුවෙ තන්පත් කීරිමෙදී ලෑබෙන පොලියට වඩා ටිකක් වෑඩියෙන් ලබෙනව ඒත් ගොඩක්ම වෑඩිත් නහෑ.
සමාගමක නයකරයක් කියන්නෙත් භන්ඩාගාර බිල්පත් වගේම උපකරනයක් හෑබයි නිකුත් කරන්නෙ සමාගමක් විසින්. සාමාන්යයෙන් මෙහිදි ලෑබෙන පොලිය භන්ඩාගාර බිල්පත් වලට වඩා තරමක් වෑඩ් වෙන්න පුලුවන් නමුත් මුදල් නෑවත ලෑබීමේ හෑකියාව තීරනය වෙන්නෙ නිකුත් කරන සමාගමේ ඛීර්ති නාමය මත. මහ බෑන්කුව නිකුත් කරන බිල්පත්වල මෙම අවදනම නෑත්තෙ 100% රාජ්ය ආරක්ශාව තියෙන හින්දයි.
අවසාන වශයෙන් කොටස් මිලදී ගෙන අපිට අදායම් ලබා ගන්නත් පුලුවන්. කොටසක් කියල කියන්නෙ ලෑයිසිතුගත සමාගමක ශූද්ද වටිනාකම බෙදා තියෙන මිල ඒකකයක්. මෙම කොටස් මිලදී ගන්නට නම් කොලබ කොටස් හුවමාරුවේ ලියා පදින්චි විය යුතුයි. කොටසක් මිලදී ගත්ත කොටස් කරුවෙකුට එම කොටසේ මිල වෑඩි වු විට විකුනා ලාභයක් ලබාගෑනීමට මෙන්ම සමාගම ප්රකාශ කරන ලාභාන්ශ මගින්ද ආදයමක් උපයා ගෑනීමට හෑකියි. මෙම අදායම අනෙක් අපි කතා කරපු සෑම ක්රමයකටම වඩා වෑඩි වෙන්න පුලුවන්. හබෑයි මුදල් අලාභ වීමේ අවදානමත් වෑඩියි.නමුත් මෙම අවදානම කලමනකරනය කර ගත හෑකි ක්රම තිබෙනව. අපි ඒ මොනවාද කියල ඉදිරියෙදී සකච්චා කරමු.
අවසාන වශයෙන් මුදලේ ක්රය ශක්තිය කියන්නේ මොකක්ද කියල දෑනගමු. මෙම සන්කල්පයෙන් කියන්නෙ අතේ ඈති මුදලෙන් ලබා ගත හෑකි භාන්ඩ හා සෙවා වල වටිනකමයි. කාලයත් සමගම උද්දමනය නිසා භාන්ඩවල හෙට මිල අද මිලට වඩා වෑඩි වෙන්න පුලුවන්. එම නිසා අද මිලදී ගන්නා භාන්ඩ ප්රමානයම හෙටත් මිලදී ගන්න අවශය නම් අදට වඩා වෑඩි මුදලක් හෙට අවශය වෙනවා. උදාහරනයක් විදියට අද රු60/- ට ගන්න පාන් රාත්තල ගන්න තව මස 6කින් රු65/- ඔනෙ වෙන්න පුලුවන්. ඒ නිසා අපිට තව මස 6 කිනුත් පාන් කන්න ඔනෙනම් අපිට සිද්ද වෙනව රු65/- හොයන්න. මෙන්න මේ වෑඩිවුන රු5/- හොයාගන්න ඔනෙ නිසා තමයි අපි අද කරන අයොජනයකින් අනාගතයේදී පොලියක් හෝ ලාභයක් බලපොරොතු වෙන්නෙ.
Value Invest Profit

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby SHARK » Wed Dec 07, 2016 9:27 am

Thanks Blue .....
Price is what you pay. Value is what you get.”

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Wed Dec 07, 2016 9:29 am

Thnks. :ymhug:
Wht you use to type sinhala?
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Wed Dec 07, 2016 9:32 am

topcat wrote:Thnks. :ymhug:
Wht you use to type sinhala?

Google.
Value Invest Profit

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby SHARK » Wed Dec 07, 2016 9:44 am

Really appreciate alot..... the good work you have been doing ....
Price is what you pay. Value is what you get.”

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Wed Dec 07, 2016 7:18 pm

Worthy lessons BW.. Thumbs up :-bd
keep it up..
:)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Wed Dec 07, 2016 7:23 pm

Blue Whale wrote:
topcat wrote:Thnks. :ymhug:
Wht you use to type sinhala?

Google.

ok. thanks :)
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Wed Dec 07, 2016 10:25 pm

I am writing this in very simple language and want keep it very simple so experts in this forum please bear with me.
Thanks
Value Invest Profit

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Wed Dec 07, 2016 10:31 pm

Blue Whale wrote:I am writing this in very simple language and want keep it very simple so experts in this forum please bear with me.
Thanks


great going so far........ :ymapplause:

keep it up........
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Dec 08, 2016 10:07 am

පාඩම 3

අද පටන් අපි කොටස් වල ආයෝජනය ගෑන කතා කරන්න පටන් ගන්නව. ඉතින් කොටස් ගෑන ටික ටික ඉගෙන ගනිමු නේද.
කොටස් ගෑන කතා කරන්න කලින් සමාගම් ගෑන කතා කරල ඉන්න වෙනව. සමාගමක් කියන්නෙ ශ්රි ලන්කාවෙ වලන්ගු නීතිය අනුව 2007 අන්ක 07 දරන සමාගම් පනත අනුව ලියාපදින්චි වූ නීතිමය පුද්ගල භාවයක් ඈති වියාපාරයක්. නීතිමය පුද්ගල භාවයක් තිබීම කියන්නෙ එම සමාගමට තම නමින් නීතිය ඉදිරියේ පෙනී සිටීමට, බෑන්කු ගිනුම් ආරම්භ කිරීමට, ගිවිසුම් වලට එලබීමට, දේපල අත්පත් කරගෑනීමට ආදියට ඈති හකියාවයි.

ඉතින් මෙවෑනි සමාගමක් තමන්ගේ ව්යාපාරික කටයුතු පවත්වා ගෙන යාමට සමාගම් අයිතිකරුවන්ගෙන් සහ භාහිර ආයතන වලින් මුදල් ලබාගෑනීමට සිදුවෙනව. අයිතිකරුවන්ගෙන් ලබාගන්නා මුදල් හදුන්වන්නෙ 'ප්රාග්දනය' ලෙසයි. භාහිර ආයතන වලින් ලබාගන්නා මුදල් 'නය' ලෙස හෑදින්වෙනව.

මෙම ප්රාග්දනය 'අයිතිකරුවන්ගේ හිමිකම' ලෙසින් හදින්වෙනව. මෙය කුඩා ප්රමානවලට බෙදා තිබෙනවා. මෙම එක ප්රමානයක් 'කොටසක්' ලෙස හෑදින්වෙනවා. උදහරනයක් ලෙස යම්කිසි සමාගමක ප්රාග්දනය රුපියල් මිලියනයක් කියල හිතමු. මෙම ප්රමානය කොටස් මිලියනයකට බෙදා තිබෙනවානම් එම සමාගමේ ප්රාග්දනය රුපියල් 1 බෑගින්වූ කොටස් මිලියනයකින් සමන්විත වෙනවා කියල කියන්නට පුලුවනි.
මේ අකාරයට බෙදන ලද කොටස් සමාගම් කොටස් වෙලදපොලට නිකුත් කර අදාල මුදල් රෑස් කර ගන්නවා.මෙහිදී මූලික නිකුතු දෙකක් ගෑන සඩහන් කරන්න පුලුවන්.

පලවෙනි එක තමයි මූලික නිකුතුව. මෙහිදී වෙන්නෙ සමාගම මුල් වරට කොටස් වෙලද පොලට කොටස් නිකුත් කිරීම. අපි ඉහත කතා කරපු සමාගම සලකා බෑලුවොත් සමාගම කොටස් මිලියනයක් රුපියල බගින් වෙලද පොලට නිකුත් කර රුපියල් මිලියනයක් රෑස් කරගන්නව.
දෙවෙනි එක තමයි ද්වීතීයික නිකුතුව. ඒ කියන්නෙ මූලික නිකුතුවෙන් කොටස් මිලදී ගත් කොටස් කරුවන් තවත් කොටස් කරුව්න්ට නෑවත අලෙවි කිරිම. මෙය සිදුවන්නෙ කොලඹ කොටස් වෙලදපොල තුලයි. අපි ඊලග දවසෙ කතා කරන්නෙ ඒ ගන.මෙම දිවීතීයික නිකුතුවේදී කොටසක මිල තිරනය වෙන්නෙ එයට තිබෙන ඉල්ලුමෙ සහ සෑපයුම මතයි. අදික ඉල්ලුමක් තිබුනොත් ඉහත කියපු කොටස රුපියල් 2 ට විතර ගනුදෙනු වෙන්න පුලුවන්. ඉල්ලුම අඩුනම් එය සත පනහකට වගෙ අලෙවි වෙන්න පුලුවන්.

කොටස් ගෑන කතා කරද්දි කියන්ඩ ඔනෙ තවත් දෙයක් තමයි කොටස් වර්ග ගෑන. ඒ කියන්නෙ විවිද වර්ගයේ කොටස් ගෑන. චන්ද බලය සහිත සාමාන්ය කොටස්, චන්ද බලය රහිත කොටස්, රන්වන් කොටස්, විශේශ කොටස්, වරනීය කොටස් විදියට විවිද කොටස් තියෙනව. නමුත් ලන්කාවෙ කොටස් වෙලදපොලේ බහුලව දකින්නට ලෑබෙන්නෙ චන්ද බලය සහිත හා රහිත සාමාන්ය කොටස්. චන්ද බලය සහිත කොටස් හිමියන්ට සමාගමේ රෑස්වීම්වලදී විවිද යෝජනාවලට චන්දය ප්රකාශ කල හෑකි අතර අනෙක් කොටස් හිමියන්ට එසේ කල නොහෑකිය.
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Thu Dec 08, 2016 2:22 pm

Excellent BW... :-bd we keep listing to your lessons..
Can you do a lesson on IPO & warrants as well ? Means,
what's it ?, what includes in such documents ?, how to evaluate such document or offerings whether to buy or not ?, How to contribute on IPO or warrants ? Pros and cons etc...
:) :-bd
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Dec 08, 2016 2:26 pm

NC+ wrote:Excellent BW... :-bd we keep listing to your lessons..
Can you do a lesson on IPO & warrants as well ? Means,
what's it ?, what includes in such documents ?, how to evaluate such document or offerings whether to buy or not ?, How to contribute on IPO or warrants ? Pros and cons etc...
:) :-bd

I will certainly consider this. Lets go step by step. This is a sea of knowledge so we have enough to learn. As long as I remain in the forum the readers will be able to learn lot of things.
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Thu Dec 08, 2016 2:28 pm

Thanks BW.. :)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Chaminda
Senior Member
Senior Member
Posts: 295
Joined: Sun Jan 11, 2015 11:41 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Chaminda » Thu Dec 08, 2016 2:37 pm

ඉස්තූති නිල් තල්මසා

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Thu Dec 08, 2016 2:45 pm

Actually BW who are you? :D
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Dec 08, 2016 3:00 pm

topcat wrote:Actually BW who are you? :D

:-? :-? :-? :-o :-o :-o
Value Invest Profit

User avatar
siga
Member
Member
Posts: 247
Joined: Wed Jan 28, 2015 12:39 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby siga » Thu Dec 08, 2016 4:04 pm

Thank you very much BW.... Worthy lessons . :ymhug:
keep it up Bro.. :-bd

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon Dec 12, 2016 8:26 am

පාඩම 4

අද අපි කතා කරන්නෙ දිවීතියික කොටස් වෙලදපොල ගනුදෙනු සිදුවෙන කොලඹ කොටස් වෙලන්දපොල ගෑන.
කොලඹ කොටස් වෙලදපොල යනු ඩිජිටල් මාද්යයෙන් කොටස් වෙලදාම් සිදුවන ඩිජිටල් වෙලදපොලක්. එය ස්තාපිත කොට තිබෙන්නෙ කොලඹ කොටුවෙ ලෝක වෙලද මද්යස්තානයෙ. මෙය පවත්වාගෙන යන්නේ රාජ්ය සමාගමක් ලෙස ලියාපදින්චියක් ලබා ඈති කොලඹ කොටස් වෙලදපොල සමාගම විසින්.

මෙම වෙලදපොලේ ගනුදෙනු පවත්වාගෙන යාම සදහා අයෝජකයන් විසින් ගිනුමක් ආරම්භකොට පවත්වාගෙන යා යුතු වෙනවා. මෙම ගිනුම් පවත්වාගෙන යන්නෙ 'මද්යම තෑන්පතු ක්රමය' නමින් හදුන්වන තවත් ආයතනක් විසින්. මෙම ආයතනය විසින් ගනුදෙනුකරුවන් විසින් කරන ගනුදෙනුවල යාවත්කාලීන කිරීම් දිනපතා කරන අතර මාසික ගිනුම් ප්රකාශන අයෝජකයන් වෙත තෑපෑල් මාර්ගයෙන් ලෑබෙන්නට සලස්වනව.

සුරෑකුම්පත් හා විනිමය කොමිසන් ස්භාව නම් තවත් ආයතනයක් විසින් මෙම කොටස් වෙලදපොල ගනුදෙනු පාලනය කිරීම සහ විමර්ශනය කිරීම සිදු කරනවා. එසේ කිරීමේ මූලික අරමුන නම් වන්චා සහ අකටයුතුකම් වලින් අයෝජකයන් ආරක්ශා කිරීම සහ එවන්නක් නිසා ආයෝජකයෙකුට සිදුවන යම් අලාභයක් වෙතොත් එය සමනය කිරීමයි.

අවසාන වශයෙන් කොටස් තරව්කාර ආයතන ගෑනත් කතා නොකරම බෑහෑ මොකද මෙම ආයතන තමයි අයෝජකයන්ට ඉතා සමීපව කටයුතු කරන ආයතනය. කොටස් වෙලදපොලේ කොටස් මිලදී ගෑනීම් සහ විකිනීම් සියල්ලම සිදු කල යුත්තේ මෙම ආයතන හරහා පමනයි.මීට අමතරව පහත සේවාද එම ආයතන විසින් ආයෝජකයන් හට සපයාදෙනව.
1. සමාගම් පිලිබද විශ්ලේශන වාර්තා සෑපයීම
2. මිලදී ගෑනීමට සුදුසු කොටස් නිර්දේශ කිරීම
3. විකිනූ කොටස් වලට අදාල මුදල් ආයෝජකයන් වෙත ලබා දීම
4. රටේ සාර්ව ආර්තිකය පිලිබදව සහ සමාගම් ක්ශේස්ත්ර පිලිබදව කාලීන වාර්තා සෑපයීම මෙම සෙවා අතරින් කිහිපයක්.

අපි ඊලග පාඩමෙන් කතා කරන්නෙ කොටස් ගනුදෙනු කිරීම සදහා අවශය කරන ගිනුමක් ආරම්භ කරන්නේ කෙසේද යන කාරනය පිලිබදවයි.
Value Invest Profit

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby SHARK » Mon Dec 12, 2016 9:49 am

Danuwat wela ayojanaya kirima wedagat.
We should have BW in our educational panel in the future.
To support new comers.
Price is what you pay. Value is what you get.”

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Mon Dec 12, 2016 10:12 am

Great going so far BW............
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Tue Dec 13, 2016 5:36 am

^:)^ ^:)^
"Keep winners, Sell loosers"


Return to “School”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest