ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Apr 16, 2017 7:08 am

I think the Intelligent Investor is the best. Though it is old it has lot of insight. This was the book referred by WB in his early life and we also still can learn lot of things from it.
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sun Apr 16, 2017 7:30 am

Thanks lot BW... :) :-bd ^:)^
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

happybulls
New Member
New Member
Posts: 10
Joined: Tue Dec 08, 2015 10:22 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby happybulls » Sun Apr 16, 2017 9:01 am

Thank you very much NC+ & BW

User avatar
helloworld
Senior Member
Senior Member
Posts: 282
Joined: Sat Dec 24, 2016 2:30 pm
Flag: United States of America

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby helloworld » Sun Apr 16, 2017 9:25 am

Thanks a lot Blue.

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby GB » Wed Apr 26, 2017 6:43 pm

Can we give instructions to deposit the our dividend entitlements to nominated bank AC. If so how?.

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Wed Apr 26, 2017 7:41 pm

Good Boy wrote:Can we give instructions to deposit the our dividend entitlements to nominated bank AC. If so how?.


You have to give all your details such as name, address, bank account number, bank name, branch name etc to CDS and they will process it. I think there is a form to be filled. When the dividend sent to the given bank account you will get a notice too.
Value Invest Profit

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby GB » Wed Apr 26, 2017 8:38 pm

Thank you BW. I will try it.

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby GB » Wed Apr 26, 2017 8:58 pm

This is good strategy for those who do not wish to disclosed their other income to wife ne.. :x

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Wed Apr 26, 2017 9:01 pm

Good Boy wrote:This is good strategy for those who do not wish to disclosed their other income to wife ne.. :x


Good Boy is a bad boy ? x_x

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Wed Apr 26, 2017 9:05 pm

Good Boy wrote:Thank you BW. I will try it.User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby GB » Wed Apr 26, 2017 9:44 pm

Thank you very much voight. Very usefull.

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon May 01, 2017 3:58 pm

පාඩම 16

අද මම කතා කරන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ආයෝජකයන් සැහෙන්නට උනන්දුවක් දක්වන කාරනාවක් ගැනයි. ඒ තමයි සමාගමක ලාභ බෙදීම ගැන. ඒ කියන්නේ සමාගමක වාර්ශික ලාභයෙන් කොතරම් ප්රමාණයක් කොටස් හිමියන් අතරේ බෙදා හරිනවාද කියන කාරණය ගැන (dividend pay out ratio).

ලාභය බෙදාහැරීම යන කාරණය ගැන සලකා බැලීමේදී විවිද සමාගම් විවිද ප්රතිපත්ති අනුගමනය කරන බව පැවසිය හැකියි. ඒ අතරින් පහත ඵ්වා සුලභයි.

1. ඵ්කාකාරී ලාභ බෙදීමේ ප්රතිපත්තිය (constant dividend pay out)
2. ඵ්කාකාරී කොටසක ලාභයක් බෙදීමේ ප්රතිපත්තිය (constant dividend per share)
3. වාර්ශිකව වැඩි වන ලාභ බෙදීමේ ප්රතිපත්තිය (increasing dividend pay out)

ඒකාකාරී ලාභ බෙදීමේ ප්රතිපත්තියෙදී සමාගමේ ලාභය වැඩි හෝ අඩු වන ආකාරයට කොටස් හිමියන්ට ලැබෙන ලාභාන්ශයද අඩු වැඩි වෙනවා.

ඵ්කාකාරී කොටසක ලාභ ප්රතිපත්තියේදී සමාගමේ ලාභදායිත්වය කුමක් වූවත් කොටස් හිමියාට ලැබෙන ලාභාන්ශය නොවෙනස් වේ. හරියට නිකන් ස්ථාවර තැන්පතුවකට ලැබෙන පොලිය වගෙයි. මෙහිදී සමාගමේ ලාභය වාර්ශිකව වැඩි වෙනවානම් සමාගමේ ලාභ බෙදීමේ අනුපාතය වාර්ශිකව අඩු වී යනු දැකිය හැකි අතරම කොටස් කරුවන්ගේ හිමිකම මත අදායම් අනුපාතයද වාර්ශිකව අඩු වී යනු දැකිය හැකිය.

වාරිශිකව වැඩි වන ලාභ බෙදීමේ ප්රතිපත්තියේදී කොටස් හිමියන් හට ලැබෙන ලාභාන්ශය සමාගමේ ලාභය වර්දනය වෙන වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් වර්දනය වෙනු දැකිය හැකියි. හැබැයි මෙවැනි තත්වයක් ඇති විය හැක්කේ සමාගම තම වත්කම් යොදාගෙන වෙලදපොල අනුපාතයට වඩා වැඩි ලාභ වර්ධනයක් අත්පත් කර ගත නොහැකිය් කියා සිතනවානම් පමණයි.

HNB බැන්කුව පසුගිය වර්ශ කීපයටම ගෙවා ඇත්තේ එක සමාන මුදලක් එහෙත් එහි ලාභය වාර්ශිකව ඉතා ඉහල වර්ධනයක් වාර්තා කර තිබෙන හැටි බලා ගත හැකියි. Nestle සමාගමේ වාර්ශික ලාභ බෙදීමේ අනුපාතය 2 2007 වසරේදී 97% ක් වූ අතර එය එම ලෙසම 2016 වසරේදීත් පැවති අතර කොට්ස් හිමියන්ට ලැබුනු මුදල මෙම කාලයතුල 220% කින් වැඩිවී තිබෙනවා. AIA සමාගමේ ලාභාන්ශ අනුපාතය පසුගිය වසර කීපය තුල වෙනස් අගයන් ගෙන තිබුනත් 2016 වසරේ ගෙවූ විශාල ලාභාන්ශයත් සමග 300% දක්වා වර්දනය වී තිබෙනවා. ආයෝජකයන් වශයෙන් ඔබ අවදානයෙන් සිටිය යුත්තේ මෙවැනි සමාගම් මෙසේ විශාල වශයෙන් තම ප්රතිපත්තිය වෙනස් කරන්නේ ඇයිද යන්න ගැන අවදානයෙන් සිටිය යුතුයි. මීට පෙර මෙවැනි විශාල වෙනසක් කල Caltex සමාගමේ කොටස් මිල ඊට පසුව විශාල වශයෙන් ඉහල ගොස් තිබීමත් අමතක කළ නොහැක.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Mon May 01, 2017 5:10 pm

Thanks Blue. You are adding great value and variety to the TEC.. ^:)^
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon May 01, 2017 5:20 pm

පාඩම 17
මුලික කොටස් නිකුතුව (Initial Public Offering)

මේ මාතෘකාව යටතේ මම කතා කරන්නේ සමාගමක් තම කොටස් ප්රථම වතාවට වෙලද පොලට නිකුත් කිරීමේ ක්රියාවලිය පිලිබදවයි. මෙය කොටස් වලට බෙදා දැක්වූවොත් පහත මූලික පියවරයන් අපට හදුනාගත හැකියි.

1. සමාගමේ අවශ්යතාවය
2. නිකුත් කරන මිල තීරනය කිරීම
3.කොටස් නිකුත්කිරීමට අදාල පෙර කලාසි පත්රය (Offer document) පිලියෙල කිරීම
4. නිකුතු දිනය තීරනය කිරීම සහ අදාල පෙර කලාසි පත්ර කොටස් තැරැව්කාර ආයතන වෙත යැවීම
5.ආයෝජකයන් කොටස් මිලදී ගැනීම සදහා ඉල්ලුම්පත් යොමු කිරීම
6. සමාගම විසින් කොටස් නිකුත් කරන ආකාරය තීරනය කිරීම සහ කොටස් ඉල්ලුම් කරුවන්ට කොටස් නිකුත් කිරීම (Allocation)
7. අදාල කොටස් ද්වීතීයික වෙලදපොලේ ගනුදෙනු වීම ඇරබීම (Start of trading)

ප්රදාන වශයෙන්ම සමාගමකට කොටස් නිකුත් කිරීමට අවශ්ය වෙන්නේ අමතර මුදල් රැස් කරගැනීමටයි. මෙම මුදල් නව අයෝජනක් සදහා විය හැකියි. නො එසේ නම් පවතින ඉහල පොලී අනුපාතයක ණයක් පියවීමට විය හැකියි.
නිකුතු මිල තිරනය කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරනාවක් වන්නේ එම මිල ආයෝජකයන් අද්දවාගැනීමට තරම් හැකියාවක් ඇති මිලක් විය යුතු නිසා සහ එම කාරණාව මත සමස්ථ නිකුතුවේ සාර්ථක භාවය රැදී ඇති නිසයි. කොටසක මිල තීරනය කිරීමේදී සමාගම සලකා බලන්නේ තම සමාගම සමග සැසදිය හැකි සමාගම් වල කොටස් මිල පිලිබද වන නිර්නායකයි. එනම් එම කොටස් වල මිල ඉපයුම් අනුපාතය (PE ratio) කුමක්ද, මිල සහ පොත් අගය අතර අනුපාතය (PBV) කුමක්ද, අදාල කර්මාන්තයේ (Sector ratios) එම අනුපත කෙසේද වැනි කාරනා මෙහිදී වැදගත් වෙනු ඇති.

පෙර කලාසි පත්රයක ඇතුලත් කල යුතු මූලික කරුනු පහත ලෙස හදුනාගත හැකියි.

- සමාගමේ පිලිබද හැදින්වීමක් සහ මූලික විස්තර (introduction, registerd office, history, bankers, investment advisors to the issue, etc)
- කොටස් නිකුත් කිරීමට හේතුව
- විගනන වාර්ථාව
- විගනනය කළ මූල්ය වාර්ථා (audited financial reports)
- සමාගම නව සමාගමක්නම් පුරෝකථනය කළ මූල්ය වාර්ථා
- කොටස් ඉල්ලුම් පත්රය (application form)
- කොටස් නිකුතුව සිදුවන දිනය සහ වලන්ගු කාලය (dte of issue)
- කොටස් ලබාදෙන ආකාරය (basis of allocation)

මෙම පෙරකලාසි පත්රය නිකුත් වූ පසු ආයෝජකයන් කල යුතු වන්නේ එහි අඩන්ගු කරුනු සලකා බලා එම කොටස් මිලදී ගැනීම තමන්ට ලාභදායක කාරනාවක්ද යන්න තීරනය කිරීමයි. මෙහිදී අයොජකයන් තීරනය කල යුතු වන්නේ එම නිකුතු මිල යටතේ අදාල කොටස් මිලදී ගැනීම තමන්ට වාසිදායකද යන්නයි. මෙහිදී අන් සමාගම් වල වෙලදපොල අනුපාත සමග සන්සන්දනය කිරීම සහ අදාල සමාගමේ අනාගත මූල්ය ස්ථවරත්වය ගැන අවදානය කිරීම වැදගත්.

මෙසේ අද්යනය කිරීමෙන් පසු ආයෝජකන් ඉල්ලුම්පත් යොමු කරන අතර ලැබෙන ඉල්ලුම්පත් අනුව නිකුතුවට තිබෙන ඉල්ලුමෙ තීරනය වේ. ඉල්ලුම අදික නම් ඉල්ලුම් කරුවන් හට ලබාදිය හැක්කේ ඉල්ලූ ප්රමානයට වඩා අඩු කොටස් ප්රමනයකි. මෙය පෙරකලාසි පත්රයේ සදහන් කල ආකාරයට සිදුකල යුතුවේ.

අවසාන වශයෙන් අයෝජකයන් හට ලැබුනු කොටස් ද්වීතියික වෙලදපොලේ ගනුදෙනු වීම සිදුවෙන අතර කොටසක සැබෑ වටිනාකම නිකුතු වටිනාකමට වඩා ඉහල නම් එම කොටසට ද්වීතීයික වෙලදපොලේ ඉහල මිලක් නියම විය හැක.
Value Invest Profit

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon May 01, 2017 5:22 pm

topcat wrote:Thanks Blue. You are adding great value and variety to the TEC.. ^:)^


Thank you TC. I humbly accept your kind and encouraging words as always. :ymhug:
Value Invest Profit

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon May 01, 2017 7:00 pm

NC+. I fulfilled one promise made to you now :-j
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Mon May 01, 2017 7:02 pm

Blue Whale wrote:NC+. I fulfilled one promise made to you now :-j

Thanks lot BW.. finally :-bd :D :ymhug:
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Mon May 01, 2017 7:05 pm

NC+ wrote:
Blue Whale wrote:NC+. I fulfilled one promise made to you now :-j

Thanks lot BW.. finally :-bd :D :ymhug:

Next is Warrants.. :D :ymdaydream:
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon May 01, 2017 7:28 pm

:-$ :-$
Value Invest Profit

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Wed May 10, 2017 5:00 pm

පාඩම 18

ආයෝජකයන් ලෙස අපි වඩා කැමති කුමක් සදහාද? අනිවාර්යයෙන්ම එය අපි මිලදී ගන්නා කොටස් වැඩි මිලකට විකුනා ලාභයක් ලැබීම විය යුතුයි. වෙන කිසිවක් නොවෙයි. එහෙමනම් අපි මිලදී ගත යුත්තේ ඉදිරි කාලයෙදී වැඩි මිලකට විකුනා ගත හැකි කොටස් නේද?

නමුත් අපට තිබෙන ගැටලුව නම් අපි තෝරා ගන්නා සමාගමක වූවත් ගැලපෙන මිලකට කොටසක් මිලදී ගත හැක්කේ කෙසේද යන්නයි. අපි සතුව දැනට තිබෙන දැනුම අනුව හොද සමාගම් තෝරා ගත හැකියි. නමුත් හරි මිල තීරනය කරන්නේ කොහොමද? අපිට නිතරම අසන්නට ලැබෙන දෙය නම් අපි කොටසක් මිලදී ගත් විට එම කොටසේ මිල පහල වැටෙනව. අපි අපේ කොටස් විකුනූ විට එම කොටස්වල මිල ඉහල යනව. මෙන්න මෙම කාරනාව ගැන ටිකක් කතා කරන්ඩ තමයි අද පාඩම මම වෙන් කරන්නේ.

අපිට ක්රම තුනකට සමාගම් වල කොටස් මිලදී ගත හැකියි. එකක් තමයි සුපිරි සමාගමක කොටස් සුපිරි මිලකට මිලදී ගැනීම. තව ක්රමයක් තමයි සාමාන්ය සමාගමක කොටස් ඉතා ලාභදායී මිලකට මිලදී ගැනීම. හැබැයි මෙම අවස්ථා දෙකේදීම අර අපි මුලින් කතා කල ප්රශ්න දෙකට මුහුන දීමට තිබෙන හැකියාව ඉතා වැඩියි. හැබැයි වාසනාවට අපිට තව ක්රමයක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනව. එම ක්රමයට කියන්නේ Warren Buffet ක්රමය කියලයි.

Warren Buffet ක්රමයේදී කියන්නේ සුපිරි සමාගමක කොටස් ඉතා ලාභදායී මිලකට මිලදී ගන්නේ කෙසේද කියලයි. මෙතනෙ ලාභදායී මිල යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මිල ඉතා අඩු මිලක් වීම නෙවෙයි. එය සාපේක්ශ අගයක්. අපි සලකා බලන සමාගමේ මිල රු10ක් වෙන්නත් පුලුවන්, රු100ක් වෙන්නත් පුලුවන්, රු500ක් වෙන්නත් පුලුවන්. නමුත් එය සාපේක්ශ වශයෙන් ඉතා ලාභදායී මිලක් විය යුතුයි.

අපි සාපේක්ශ කරන්නේ කුමකටද. මේ සදහා අපි යොදා ගන්නේ සමාගමේ මිළ ඉපයුම් අනුපාතයයි (Price Earning Ratio). ඕනෑම ලාභ ලබන සමාගමකට එයටම ආවේනික වූ මිල ඉපයුම් අනුපාත පරාසයක් තිබෙනවා. සමාගමේ කොටස් මිල පසුගිය වසරවල හැසිරී ඇති අකාරය අනුව අපිට එහි මිළ ඉපයුම් අනුපාතය හැසිරෙන හැටි අවබෝධ කර ගත හැකියි. ඒ අනුව එහි මිළ ඉපයුම් අනුපාත පරාසයත් අපට හදුනා ගත හැකියි.
රහස තිබෙන්නේ අපි මිලදී ගන්නා අවස්ථවේ පවතින මිල ඉපයුම් අනුපාතය එම සමාගමේ පසුගිය මිළ ඉපයුම් අනුපාත පරාසයේ අවම මට්ටමට කිට්ටුවෙන් පැවතීමයි.වෙනත් විදියකින් පැවසුවොත් යම් සමාගමක ඓථිහාසික මිළ ඉපයුම් අනුපාත පරාසය 7 හා 10 අතර නම් අපි මිලදී ගන්නා අවස්ථාව වන විට පවතින අනුපාතය 7 හෝ ඊට කිට්ටු විය යුතුයි. එම අවස්තාවේ පවතින අනුපාතය 10ට ආසන්න නම් අපි මිළදී ගන්නා මිළ සුපිරි මිළක් වීමට ඇති හැකියාව ඉතා ඉහලයි. මෙම කාරණාව මතකයේ තබා ගත යුතුම එකකි.

උදාහරනයක් ලෙස DFCC සමාගම විග්රහ කරමු. පහත ප්රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ DFCC සමාගමේ පසුගිය වසර හතරේ මිළ ඉපයුම් අනුපතයේ පරාසයයි. එයට අනුව DFCC සමාගමේ ම්ළ ඉපයුම් අනුපාතයේ පරාසය 8 සහ 14 අතර වෙන බව පේනවා. එහි වර්තමාන අනුපාතය 10 ට ආසන්න වෙන අතර එය මෙම පරාසයේ පහල අගයට තරමක් ආසන්න බව පේන කාරනාවක්.
DFCC PE range.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Value Invest Profit

User avatar
GB
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 1076
Joined: Fri Aug 26, 2016 3:23 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby GB » Wed May 10, 2017 8:43 pm

Thanks BW

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Thu May 11, 2017 4:55 am

ස්තුතියි . Blue how can we find a chart like above...
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 11, 2017 8:09 am

You have to construct it TC. Every year companies stating the highest as well as lowest price for their stocks. Using that you can calculate the PE range.

Thanks
BW
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Thu May 11, 2017 8:19 am

Blue Whale wrote:You have to construct it TC. Every year companies stating the highest as well as lowest price for their stocks. Using that you can calculate the PE range.

Thanks
BW

:ymhug:
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 11, 2017 9:04 am

Happy that at least some are interesting on the concepts I am bringing in here. Keep Learn TEC.

Happy
BW :D
Value Invest Profit


Return to “School”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests