ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

pure equity
Junior Member
Junior Member
Posts: 49
Joined: Fri May 20, 2016 12:19 am
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby pure equity » Thu May 18, 2017 5:00 pm

dear expert pls clarify different between SUB-DIVISION OF SHARES,CAPITALIZATION OF RESERVES and SCRIP DIVIDEND

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 18, 2017 5:10 pm

Sub division of shares refers to increase the number of shares in issue without increasing the stated capital of an organization. For example if AB company has 1,000,000 shares they can sub divide 1 share into two which results the number of shares to increase to 2,000,000 but no change in the value of stated capital. Theoretically the market value of the share should be half after the sub division.

Capitalization of reserves means company can convert its revenue reserves into equity by issuing shares at a nominal decided price to its existing share holders. The share holders don't need to pay any additional amount. For example if AB company has 10Mn in revenue reserves it can decide to convert 5Mn of it in to equity by issuing 1Mn additional shares to share holders at a nominal value of Rs5/- per share. Existing shareholders will get 1 share for every one share held free of charge.

Scrip dividend is paying dividends to share holders in the form of new shares instead of cash. For example AB company can give a scrip dividend of 50 cents per share by allocating 1 new ordinary share to every 2 shares held valued at 1/- per share.

Thanks
Value Invest Profit

ck+
Member
Member
Posts: 164
Joined: Wed Aug 31, 2016 5:19 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby ck+ » Thu May 18, 2017 5:15 pm

Blue Whale wrote:Sub division of shares refers to increase the number of shares in issue without increasing the stated capital of an organization. For example if AB company has 1,000,000 shares they can sub divide 1 share into two which results the number of shares to increase to 2,000,000 but no change in the value of stated capital. Theoretically the market value of the share should be half after the sub division.

Capitalization of reserves means company can convert its revenue reserves into equity by issuing shares at a nominal decided price to its existing share holders. The share holders don't need to pay any additional amount. For example if AB company has 10Mn in revenue reserves it can decide to convert 5Mn of it in to equity by issuing 1Mn additional shares to share holders at a nominal value of Rs5/- per share. Existing shareholders will get 1 share for every one share held free of charge.

Scrip dividend is paying dividends to share holders in the form of new shares instead of cash. For example AB company can give a scrip dividend of 50 cents per share by allocating 1 new ordinary share to every 2 shares held valued at 1/- per share.

Thanks

Really appreciate your superb clarification BW.. ^:)^

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 18, 2017 5:18 pm

Thanks. So where is PE?
Value Invest Profit

pure equity
Junior Member
Junior Member
Posts: 49
Joined: Fri May 20, 2016 12:19 am
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby pure equity » Thu May 18, 2017 5:54 pm

thank you very much Blue Whale. I pray for your marathon service

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 18, 2017 10:29 pm

pure equity wrote:thank you very much Blue Whale. I pray for your marathon service

=; =; =;
Value Invest Profit

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Thu May 18, 2017 10:31 pm

Blue Whale wrote:පාඩම 18

ආයෝජකයන් ලෙස අපි වඩා කැමති කුමක් සදහාද? අනිවාර්යයෙන්ම එය අපි මිලදී ගන්නා කොටස් වැඩි මිලකට විකුනා ලාභයක් ලැබීම විය යුතුයි. වෙන කිසිවක් නොවෙයි. එහෙමනම් අපි මිලදී ගත යුත්තේ ඉදිරි කාලයෙදී වැඩි මිලකට විකුනා ගත හැකි කොටස් නේද?

නමුත් අපට තිබෙන ගැටලුව නම් අපි තෝරා ගන්නා සමාගමක වූවත් ගැලපෙන මිලකට කොටසක් මිලදී ගත හැක්කේ කෙසේද යන්නයි. අපි සතුව දැනට තිබෙන දැනුම අනුව හොද සමාගම් තෝරා ගත හැකියි. නමුත් හරි මිල තීරනය කරන්නේ කොහොමද? අපිට නිතරම අසන්නට ලැබෙන දෙය නම් අපි කොටසක් මිලදී ගත් විට එම කොටසේ මිල පහල වැටෙනව. අපි අපේ කොටස් විකුනූ විට එම කොටස්වල මිල ඉහල යනව. මෙන්න මෙම කාරනාව ගැන ටිකක් කතා කරන්ඩ තමයි අද පාඩම මම වෙන් කරන්නේ.

අපිට ක්රම තුනකට සමාගම් වල කොටස් මිලදී ගත හැකියි. එකක් තමයි සුපිරි සමාගමක කොටස් සුපිරි මිලකට මිලදී ගැනීම. තව ක්රමයක් තමයි සාමාන්ය සමාගමක කොටස් ඉතා ලාභදායී මිලකට මිලදී ගැනීම. හැබැයි මෙම අවස්ථා දෙකේදීම අර අපි මුලින් කතා කල ප්රශ්න දෙකට මුහුන දීමට තිබෙන හැකියාව ඉතා වැඩියි. හැබැයි වාසනාවට අපිට තව ක්රමයක් ඉතුරු වෙලා තිබෙනව. එම ක්රමයට කියන්නේ Warren Buffet ක්රමය කියලයි.

Warren Buffet ක්රමයේදී කියන්නේ සුපිරි සමාගමක කොටස් ඉතා ලාභදායී මිලකට මිලදී ගන්නේ කෙසේද කියලයි. මෙතනෙ ලාභදායී මිල යන්නෙන් අදහස් කරන්නේ මිල ඉතා අඩු මිලක් වීම නෙවෙයි. එය සාපේක්ශ අගයක්. අපි සලකා බලන සමාගමේ මිල රු10ක් වෙන්නත් පුලුවන්, රු100ක් වෙන්නත් පුලුවන්, රු500ක් වෙන්නත් පුලුවන්. නමුත් එය සාපේක්ශ වශයෙන් ඉතා ලාභදායී මිලක් විය යුතුයි.

අපි සාපේක්ශ කරන්නේ කුමකටද. මේ සදහා අපි යොදා ගන්නේ සමාගමේ මිළ ඉපයුම් අනුපාතයයි (Price Earning Ratio). ඕනෑම ලාභ ලබන සමාගමකට එයටම ආවේනික වූ මිල ඉපයුම් අනුපාත පරාසයක් තිබෙනවා. සමාගමේ කොටස් මිල පසුගිය වසරවල හැසිරී ඇති අකාරය අනුව අපිට එහි මිළ ඉපයුම් අනුපාතය හැසිරෙන හැටි අවබෝධ කර ගත හැකියි. ඒ අනුව එහි මිළ ඉපයුම් අනුපාත පරාසයත් අපට හදුනා ගත හැකියි.
රහස තිබෙන්නේ අපි මිලදී ගන්නා අවස්ථවේ පවතින මිල ඉපයුම් අනුපාතය එම සමාගමේ පසුගිය මිළ ඉපයුම් අනුපාත පරාසයේ අවම මට්ටමට කිට්ටුවෙන් පැවතීමයි.වෙනත් විදියකින් පැවසුවොත් යම් සමාගමක ඓථිහාසික මිළ ඉපයුම් අනුපාත පරාසය 7 හා 10 අතර නම් අපි මිලදී ගන්නා අවස්ථාව වන විට පවතින අනුපාතය 7 හෝ ඊට කිට්ටු විය යුතුයි. එම අවස්තාවේ පවතින අනුපාතය 10ට ආසන්න නම් අපි මිළදී ගන්නා මිළ සුපිරි මිළක් වීමට ඇති හැකියාව ඉතා ඉහලයි. මෙම කාරණාව මතකයේ තබා ගත යුතුම එකකි.

උදාහරනයක් ලෙස DFCC සමාගම විග්රහ කරමු. පහත ප්රස්ථාරයෙන් පෙන්වන්නේ DFCC සමාගමේ පසුගිය වසර හතරේ මිළ ඉපයුම් අනුපතයේ පරාසයයි. එයට අනුව DFCC සමාගමේ ම්ළ ඉපයුම් අනුපාතයේ පරාසය 8 සහ 14 අතර වෙන බව පේනවා. එහි වර්තමාන අනුපාතය 10 ට ආසන්න වෙන අතර එය මෙම පරාසයේ පහල අගයට තරමක් ආසන්න බව පේන කාරනාවක්.
DFCC PE range.jpg


Thanks BW........

easy to read and understand ...... :-bd
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 18, 2017 10:38 pm

Welcome PAT. Seems that you are reading this only now ....
Value Invest Profit

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Thu May 18, 2017 10:40 pm

Blue Whale wrote:Welcome PAT. Seems that you are reading this only now ....


Yes, was bit busy....

More to read in the weekend.... :-w
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu May 18, 2017 10:41 pm

Investing so much now is it? :)
Value Invest Profit

PAT
Moderator
Moderator
Posts: 6952
Joined: Sun Nov 15, 2015 4:40 pm
Flag: Australia

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby PAT » Thu May 18, 2017 10:44 pm

Blue Whale wrote:Investing so much now is it? :)


Still learning lot.......
Live Today........
Without compromising your ability to Live Tomorrow……… :)

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Jun 04, 2017 8:33 pm

පාඩම 19

අපි දැන් ටිකක් කතා කරමු ගනුදෙනු වෙන සමාගමක කොටසක් සාපෙක්ශ වශයෙන් අඩු මිලකට ගනුදෙනු වෙනවාද එසේ නොමැතිනම් වැඩි මිලකට ගනුදෙනු වෙනවාද කියන කාරනය ගැන. සමාගම කෙතරම් ලාභ ලබන එකක් වුනත් එහි මිල සාපේක්ශ වශයෙන් අඩු නම් පමනයි අපට ලාභයක් බලාපොරොත්තු විය හැක්කේ.

මෙහිදී වැදගත් වෙන්නේ අපි සමාගමේ කොටසෙහි මිල සන්සන්දනය කරන්නේ කුමක් සමගද කියන කාරනයයි. මොකද අපිට කොටසක මිල තවත් කොටසක මිල සමග කෙලින්ම සන්සන්දනය කළ නොහැකියි. හේතුව එක එක සමාගමේ ලාභදායිත්වය වෙනස්. නිකුත් කර ඇති කොටස් ප්රමාණය වෙනස්. ශේශ පත්රයේ වත්කම් මූල්යණය කර ඇති අකාරය වෙනස්. ඉතින් මෙම නිසා අපිට අවශ්යයි සියලුම සමාගම් කොටස් සන්සන්දනය කළ හැකි මිනුම් දඩු පිලියෙල කර ගැනීමට. එවිට අපට පුලුවන් වෙනවා මෙම සන්සන්දනය කිරීම වඩාත් විදිමත්ව කිරීමට.
මෙලෙස භාවිතා කල හැකි මිනුම් දඩු රාශියක් ඇති අතර මම අද කතා කරන්නේ ඉන් බහුල වශයෙන් භාවිතා කරන මිනුම් දඩු දෙකක් ප්ළිබදවයි.

1) මිළ ඉපයුම් අනුපාතය (PE ratio)
2) මිළ පොත් අනුපාතය (PBV ratio)

අපි දන්නවා සමාගමක මිළ ඉපයුම් අනුපාතය සකස් කරගන්නා ආකාරය. එලෙස සකස් කරගත් අනුපාතය අපට අදාල කර්මාන්තයේ මිල ඉපයුම් අනුපාතය (sector PE ratio) සමග හෝ සමස්ථ වෙලදපොල අනුපාතය (market PE ratio) සමග සන්සන්දනය කළ හැකියි. එලෙසින්ම මිළ පොත් අනුපාතයන්ද සන්සන්දනය කළ හැකියි. කර්මාන්තයේ හෝ සමස්ථ වෙලදපොළ මිළ ඉපයුම් අනුපාත සහ මිළ පොත් අනුපාත අපට කොටස් වෙලදපොල ප්රකාශන වලින් හෝ වෙබ් අඩවියෙන් ලභා ගත හැකියි.

උදාහරනයක් ලෙස අපි RCL සමාගමේ කොටස් මිල මේ අවස්ථාවේ ලාභදායීද නැතිද කියා සොය බලමු. RCL ස්මාගමේ දැන් මිළ රු128.70 ක් වන අතර එම මිලට සමාගමේ 2016/17 වසරට අදාල කොටසක ඉපයුම සහ කොටසක පොත් අගය යොදාගෙන පහත ලෙස මිල ඉපයුම් අනුපාතය සහ මිල පොත් අගය ගණනය කළ හැකියි.

මිල ඉපයුම් අනුපාතය 4.4x
මිල පොත් අනුපාතය 0.8x

නිශ්පාදන අන්ශයේ සමස්ථ මිළ ඉපයුම් අනුපාතය මේ වන විට 8.2x වන අතර මිළ පොත් අනුපාතය මේ වන විට 1.5 වනවා. මෙම අනුපාත දෙකම RCL සමාගමේ අදාල අනුපාත වලට වඩා ඉතා වැඩි වන අතර එමගින් පැවසෙන්නේ RCL සමගමේ කොටස් මේ වන විට එම අන්ශයේ අනෙක් සමාගම්වල කොටස් වලට වඩා ඉතා ලාභදායි බව සහ එම සමගමේ කොටස්වල සැබෑ වටිනාකම පවතින මිළට වඩා ඉතා වැඩි බවයි.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Sun Jun 04, 2017 10:22 pm

Thanks blue
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Mon Jun 05, 2017 4:28 am

Thanks BW
No tree grows to the sky :-?

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby SHARK » Thu Jun 15, 2017 9:22 pm

isnt it time take few lessons......
Price is what you pay. Value is what you get.”

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Jun 15, 2017 9:37 pm

Good idea. Need a calm mind and relax time :(
Value Invest Profit

User avatar
SHARK
Savant
Savant
Posts: 15871
Joined: Sun Jan 11, 2015 10:03 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka
Contact:

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby SHARK » Thu Jun 15, 2017 9:39 pm

over the weekend surely....
Price is what you pay. Value is what you get.”

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Jun 18, 2017 12:08 pm

පාඩම 20

අද අපි ටිකක් කථා කරමු කාලයට ගලපන ලද මුදල් ප්රවාහ ක්රමය (Discounting Cash flow technique) මගින් කොටස් වල අගය හදුනා ගන්නා අකාරය පිළිබදව. මෙහිදී අපි සලකා බලන්නේ සමාගමක් ජනනය කරන මුදල් වලින් ආයෝජන අවශ්යතා වෙනුවෙන් යෙදූ මුදල් අඩු කොට ඉතිරි මුදල් මත සමාගමේ කොටසක වටිනාකම තීරනය කිරීමයි.

මෙම මුදල අපි හදුන්වන්නේ නිදහස් මුදල් ප්රවාහය ලෙසයි(Free Cash flow). මෙම නිදහස් මුදල් ප්රවාහය ගණනය කරන්නේ මෙලෙසයි. පළමුව සමාගමේ බදු පසු ලාභය ගන්න. දෙවනුව එම ලාභයෙන් මුදල් නොවන අයිතම අඩු කරන්න. මෙලෙස අඩු කල හැකියි වත්කම් ක්ශය වීම්, කීර්තිනාම කපා හැරීම්, ඇල්ලිය නොහැකි වත්කම් කපා හැරීම් ආදියයි. දැන් අපි ඉතිරි අගයෙන් සමාගම විසින් එම වසරේ කළ ප්රාග්දන වියදම් ප්රමාණය අඩු කළ යුතුයි. දැන් අපි ලබාගෙන ඇත්තේ නිදහස් මුදල් ප්රවාහයයි.

ඊලගට අපිට කිරීමට ඇත්තේ මෙම මුදල් ප්රවාහවලට අදාල අනගත අගයන් ඇසිතමේන්තු කිරීමයි. එනම් සමාගම විසින් කෙතරම් නිදහස් මුදල් ප්රවාහයක් ඉදිරි කාලය පුරාම ජනනය කරයිද කියා සොය බැලීමයි.මෙහිදී අපි හිතන්නේ සමාගම ඉදිරී කාලයෙදී මෙම මුදල සමාගමේ කොටස් කරුවන් අතර බෙදා දෙනු ඇතැයි කියාය. මෙලෙස සිතන්නේ සමාගමේ කොටස් කරුවන් එහි වර්තමාන අයිතිකරුවන් වන නිසා බැවින් සමාගම ජනනය කරන මුදල්ද එම අයිතිකරුවන්ට හිමි විය යුතු නිසාය.

අවසාන වශයෙන් අපිට තිබෙන්නේ මෙම සියලුම මුදල් ප්රවාහවල අද වටිනාකම තීරනය කිරීම සහ ඒ ආශ්රයෙන් එක කොටසක මිළ තීරනය කිරීමයි. මෙම අගය අපි ලබාගන්නේ අදාල අනාගත මුදල් ප්රවාහයන් වට්ටම් අගයකින් (Discounting Factor) බෙදීමෙන්.
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sun Jun 18, 2017 12:19 pm

Thanks BW... :)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Jun 25, 2017 8:45 am

පාඩම 21

අද මම බලාපොරොත්තු වෙනව වොරන්ට් ගැන ටිකක් කතා කරන්න. වොරන්ට් කියන්නේ මොනවාද? මේවා නිකුත් කිරීමෙන් සමාගමක් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කුමක්ද? මේවායේ ආයෝජනය කිරීමෙන් ආයෝජකයන්ට අත්වෙන ප්රතිලාභ මොනවාද? වොරන්ට් සහ හිමිකම් නිකුතු වල වෙනස් කමක් තිබෙනවාද නැතිනම් මේ දෙකම එකක්ද? අද අපි මේ කාරණා ටිකක් සරලව කථා කරමු.

වොරන්ට් එකක් කියන්නේ අනාගත අයිතියක්. මොකටද, යම් සමාගමක කොටසක් යම් කිසි නිශිචිත අනාගත දිනකදී යම් නිශ්චිත මිළකට (exercise price) මිළදී ගැනීම සදහා ඇති අයිතියයි. මෙම වොරන්ට් එකක් මිළදී ගන්නා ආයෝජකයාට යම් සමාගමක කොටසක් එම වොරන්ට් එකේ සදහන් මිළට එම වොරන්ට් එක කල් පිරෙන දිනයේදී (exercise date) මිළදී ගැනීමේ අයිතිය පවතිනවා.

මෙම වොරන්ට් සමාගම් විසින් නිකුත් කරන්නේ ඒවාවල අනාගත මූල්ය අවශ්යතා සපුරා ගැනීමේ ක්රමවේදයක් ලෙසයි. සමාගම් ඒවාවලට අදාල අනාගත මූල්ය අවශ්යතා පුරෝකතනය කොට එම නිසි කාලයේදී අදාල මුදල් ලැබෙන පරිදි වොරන්ට් ප්රමණයක් නිශ්චිත ක්රියාත්මක කල හැකි මිළක් හා දිනයක් යටතේ වර්ථමානයේ නිකුත් කරනවා. මෙම නිකුත් කරන මිළ සාමාන්යයෙන් වර්තමානයේ අදාල කොටසක් ගනුදෙනු වන මිළට වඩා වැඩි අගයක් ගන්නවා. එයට හේතුව එම නිකුතු සමාගමේ කොටස් එම සමාගමේ අනාගත ලාභදායිත්වය මත අනාගතයේදි වර්ථමානයට වඩා වැඩි විය හැකි බවට විශ්වාසයක් තිබෙන නිසයි.

මෙම වොරන්ට් එකක් මිළදී ගැනීමෙන් ආයෝජකයන් බලාපොරොත්තුවන ප්රධානම වාසිය තමයි අනාගත දිනයකදී පවතින මිළට වඩා අඩු මිලකට එම සමාගමේ කොටස් මිලට ගෙන ප්රාග්ධන ලාභ ලැබීමේ හැකියාව. උදාහරණයක් විදිහට 'X' නම් සමාගමේ කොටසක් අද රු10ට අලෙවි වනවා යැයි සිතමු. X සමාගමේ වොරන්ට් එකක් වර්තමාණයේ රු1ට අලෙවි වන අතර එම වොරන්ට් එකේ අනාගත ක්රියාත්මක කළ හැකි මිළ රු12ක් යැයි සිතමු.

දැන් අනාගත ක්රියාත්මක කළ හැකි දිනයේදී මෙම X නම් සාමාගමේ කොටසක මිළ රු15ක් වී යැයි සිතමු. මෙහිදී ආයෝජකයෙකු රු1ට මිළදී ගත් වොරන්ට් එකක් යටතේ තම හිමිකම අනුව රු12ක් සමාගමට ගෙවා X සමාගමේ කොටසක් හිමිකරගැනීමේදී වැය කළ සම්පූර්ණ මුදල රු13ක් වන අතර X සමාගමේ අනාගත පවතින මිළ අනුව ඔහුට රු2ක ප්රාග්ධන ලාභයක් ලැබිය හැකියි.

අවසාන වශයෙන් වොරන්ට් එකක් හිමිකම් නිකුතුවකින් වෙනස් වන්නේ කෙසේද කියා බැලුවොත් වොරන්ට් එකක් ක්රියාත්මක කළ හැකි මිළ සාමාන්යයෙන් වර්තමාන මිළට වඩා වැඩි වෙන අතර හිමිකම් නිකුතුවක ක්රියාත්මක කළ හැකි මිළ වර්තමාන මිළට වඩා අඩු වේ. තවද හිමිකම් නිකුතුවක බලාත්මක කාලය (effective period) ඉතා කෙටිකාලීන වන අතර ( සති 2ක් පමණ ) වොරන්ට් එකක බලාත්මක කාලය දිගුකානීන වේ ( අවුරුද්දකට වැඩි )
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Sun Jun 25, 2017 11:07 am

Thank you dear blue. Blue can you pls explain about mandatory offer?
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
voight
Top Contributor
Top Contributor
Posts: 841
Joined: Sat Jul 23, 2016 4:08 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby voight » Sun Jun 25, 2017 11:10 am

Thanks BW :ymhug:
No tree grows to the sky :-?

newer1
Technical Analyst
Technical Analyst
Posts: 755
Joined: Fri Jul 22, 2016 10:36 pm
Location: Sri lanka
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby newer1 » Sun Jun 25, 2017 12:46 pm

Thank you BW.
BE A FRIEND OF TREND

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sun Jun 25, 2017 6:33 pm

topcat wrote:Thank you dear blue. Blue can you pls explain about mandatory offer?


Offer is from the buyer. As per the SEC regulations when a company exceeds the 30 % of holdings they have to give a compulsory offer to the remaining shareholders of the company to purchase the remaining shares of the company. The buyer in doing so has to offer to purchase the remaining shares @ the highest price he paid to acquire shares when he purchase the shares from 0% to 30%.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Sun Jun 25, 2017 6:48 pm

thanks dear blue. Remaining share holders mean other 70% or small holders less than30%? Then what will happen to the minimum public float ?
"Keep winners, Sell loosers"


Return to “School”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests