ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sat Jan 21, 2017 8:40 pm

Lanka boy wrote:අඩුම ගානේ ROE 15% හරි වෙන්න ඕනේ ....නැත්තම් FD එකට දාලා ගෙදර ඉන්න එක්ක සැපය් ......


That's a good measure. As investors you should have those kind of measure levels. :-bd
Value Invest Profit

Lanka boy
Member
Member
Posts: 82
Joined: Sun Jan 01, 2017 4:58 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Lanka boy » Sat Jan 21, 2017 10:59 pm

Blue Whale wrote:
Lanka boy wrote:අඩුම ගානේ ROE 15% හරි වෙන්න ඕනේ ....නැත්තම් FD එකට දාලා ගෙදර ඉන්න එක්ක සැපය් ......


That's a good measure. As investors you should have those kind of measure levels. :-bdබොහොම ස්තුති......... :D
ලංකාවේ කොල්ලෙක් එල කොල්ලෙක් ... :-bd
CSE එකේ පාඩු ලැබුණු සංගමයේ කොල්ලෙක් :ar!
නෙවෙර් ගිව් අප් ....කීප් කාම් ඇන්ඩ් ලූස් යුවාර් මනි 8-x
සාථාරණය වෙනුවෙන් පෙනීසිටින කොල්ලෙක් .... :-bd
දාන පොස්ට් මැකුවා කියලා සැලෙන් නැති කොල්ලෙක් :-j

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Sun Jan 22, 2017 4:23 am

Thanks BW. Excellent article. Keep it up. :ymapplause:
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sat Jan 28, 2017 2:56 pm

පාඩම 12

අද මම කතා කරන්නට බලාපොරොතු වන්නේ ආයෝජනයට සුදුසු සමාගමක් තෝරා ගැනීමේදී වැදගත් වෙන දෙවන සාදකය වන සමාගමේ වර්ධනය හදුනාගන්නා ආකාරය ගැනයි.

මෙහිදී අපි සලකා බලන ප්රදාන මිනුම් දඩු දෙක වන්නේ කොටසක අලෙවියේ වර්ධනය සහ කොටසක ඉපයීමේ වර්ධනයයි. කොටසක අලෙවිය (Sales per share) යනු සමාගමේ මුලු වාර්ශික අලෙවි ආදායම එහි නිකුත් කරන ලද කොටස් ගනනින් බෙදීමෙන් ලැබෙන අගයයි. කොටසක ඉපයීම (Earnings per share) යනු සමාගමේ මුලු වාර්ශික ලාභය එහි නිකුත් කරන ලද කොටස් ගනනින් බෙදිමෙන් ලැබෙන අගයයි.

මෙම අනුපාත සලකා බැලීමේදී පසුගිය වර්ශ 5ක පමන කාලයේ හැසිරීම අද්යනය කිරීම වැදගත්. එහිදී පසුගිය වර්ශ 5ක පමණ කාලයේ අවම වශයෙන් 5% කවත් වාර්ශික වර්දනයක් (5% compounded growth rate) තිබෙන සමාගම් සලකා බැලීමට උනන්දු වන්න. ඒ වගේම විකිනුම් වර්දනය වන වේගයට වඩා වැඩි වේගයකින් කොටසක ඉපයුම වර්දනය වන්නේනම් එයින් අදහස් කරන්නේ සමාගමේ මෙහෙයුම් කාර්යක්ශමතාවය ඉහල යමින් පවතින බවයි (increasing operational efficiencies or economies of scale).

පහත ප්රස්ථාරයෙන් දැක්වෙන්නේ Teejay Lanka සමාගමේ කොටසක විකිනුම් සහ කොටසක ඉපයුම් අනුපාතවල වාර්ශික හැසිරීමයි. එම ප්රස්තාරය දකින ඕනෑම කෙනෙකුට පෙනෙන පැහැදිලි සත්ය නම් විකිනුම් වැඩිවූ වේගයට වඩා ඉතා ඉහල වේගයකින් ඉපයීම් වර්දනය වී ඇති බවයි. තව දුරටත් ඔබ විසින් මෙම සමාගමේ ශුද්ද ලාභ අනුපාතය ගනනය කලොත් එය වසරක් පාසා වර්දනය වී ඇති බව පැහැදිලිව පෙනෙනු ඇත.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Value Invest Profit

User avatar
siga
Member
Member
Posts: 247
Joined: Wed Jan 28, 2015 12:39 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby siga » Sat Jan 28, 2017 4:54 pm

Thanks BW, Keep it up. :-bd

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sat Jan 28, 2017 5:04 pm

Thanks BW.. :)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Mon Feb 06, 2017 2:12 pm

පාඩම 13

අද අපි ටිකක් කතා කරමු සමාගමක ණය බර විශ්ලේශනය කරගන්නා ආකාරය. ඇත්ත වශයෙන්ම අපි කැමතියි කිසිම ණයක් ලබාගෙන නැති සමාගමක අයිතිකරුවන් වෙන්න. එසේ නැතත් ණය ලබා ගත්තත් එම ණය මුදල් යොදවා ඉතා හොද ලාභයක් සමාගමේ අයිති කරුවන්ට ලබා දෙනවානම් එවැනි සමාගම් වුනත් තෝරාගත්තට වැරැද්දක් නෑ.

මෙතැනදී අපි ගණනය කොට බලන්නේ සමාගමේ හිමිකරුවන්ගේ ප්රාග්ධනයට සාපේක්ශව එහි පොළී ගෙවිය යුතු ණය අනුපාතය කොතෙක්ද යන්නයි (Debt to Equity). මෙම අනුපාතය 50% මට්ටමට වඩා අඩුවෙන් තිබෙනවානම් එම සමාගමේ ණය අනුපාතය ප්රශස්ථ මට්ටමක පවතිනවා කියා සිතීමට පුලුවන්. හැබැයි ඊට වඩා වැඩිවුනා කියා එම සමාගම අත්හැර දමන්නට එපා. සමාගම ණය ලබා ගෙන ඇත්තේ කුමන දෙයකටද යන්න සොය බැලිය යුතුයි.

තවදුරටත් එවැනි වැඩිවීමක් කාලාන්තරයක් තිස්සේ සිදුවෙනවාද නැතිනම් එකවර සිදුවී ඇත්ද යන්න සොය බැලිය හැකියි. එය කාලාන්තරයක් තිස්සේ සිදුවෙනවානම් එයින් කියවෙන්නේ සමාගම අලාභ ලැබීම නිසා හෝ සමාගමේ මුදල් ප්රවාහ වල පවතින ගැටලු නිසා බාහිර ණය ගැනීමට සිදුවී ඇති බව විය හැකියි. එසේ නැතිව එකවර සිදුවී ඇත්නම් එම සමාගම කිසියම් විශේශ ආයෝජනයක් වෙනුවෙන් ණය ලබා ගත්තා විය හැකියි.

තවත් වැදගත් අනුපාතයක් වෙන්නේ ණය පොලී ආවරන අනුපාතයයි (Interest Cover). එනම් සමාගමේ මෙහෙයුම් ලාභය ණය පොළී ගෙවීමට ප්රමාණවත්ද යන්නයි. මෙම අනුපාතය ගණනය කරන්නේ මෙහෙයුම් ලාභය ණය පොලියෙන් බෙදීමෙන්. මෙම අනුපාතය අවම වශයෙන් 2ක් හෝ ඊට වැඩිවීම අවශ්ය වෙනවා.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Mon Feb 06, 2017 3:40 pm

thanks BW. Good article for all of us... :-bd
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
siga
Member
Member
Posts: 247
Joined: Wed Jan 28, 2015 12:39 pm
Location: Abu Dhabi
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby siga » Mon Feb 06, 2017 3:45 pm

:-bd
Thank you :ymhug:

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Tue Apr 11, 2017 8:24 pm

පාඩම 14

මගේ මීලග සාකච්චාව ද්රවශීලතාවය (Liquidity) ගැනයි. ද්රවශීලතාවය කියල අදහස් කරන්නෙ යම්කිසි සමාගමක් එහි කෙටි කාලීන ණය ගෙවීම් කිරීමට කෙතරම් ශක්තිමත් භාවයක් දක්වනවාද යන කාරනාවයි.සමාගමක් එහි කෙටිකාලීන ණය විවිද අවශයතා වෙනුවෙන් ලබාගන්නවා. උදාහරන විදිහට එහි සැපයුම් කරුවන්ට ගෙවීම්, සේවකයන්ට ගෙවීම්, රජය වෙත බදු ගෙවීම්, බැන්කු ණය වාරික සහ පොලී ගෙවීම් ආදී එදිනෙදා කෙරෙන විවිද ගෙවීම් වෙනුවෙන් මුදල් ලග තබාගැනීම අවශය වෙනවා.

ද්රවශීලතාවය මැනීම සදහා බහුල වශයෙන් යොදා ගන්නා මිනුම් දඩු දෙකක් තිබෙනවා. ජන්ගම අනුපාතය (Current Ratio) සහ ද්රවශීල වත්කම් අනුපාතය (Quick Ratio) ඒවායි.

ජන්ගම අනුපාතය = ජන්ගම වත්කම් (current assets) : ජන්ගම වගකීම් (current liabilities)
ද්රවශීල අනුපාතය = ජන්ගම වත්හම් - ණය ගැතියන් : ජන්ගම වගකීම්

ද්රවශීල අනුපාතය ගණනය කිරීමේදී ණය ගැතියන්ගේ ශේශයන් ඉවත් කරන්නේ අපිට ඉතා ඉක්මනින් ඒ මුදල් අය කරගැනීමට අපහසු නිසයි.
සාමන්ය වශයෙන් ජන්ගම අනුපාතය 2 හෝ ඊට වැඩි හා ද්රවශීල වත්කම් අනුපාතය 1 හෝ ඊට වැඩි වීම යහපත් ලෙස සැලකෙනවා. එහෙත් ව්යාපාර ආයතනයේ ස්වභාවය සහ අදාල කර්මාන්තයේ ස්වබාවය අනුව මෙම අනුපාතයන් වෙනස් වෙනවා.

පහත උදාහරන සලකා බැලුවොත් එය මැනවින් වටහා ගත හැකියි. පහත ජන්ගම අනුපාත සලකා බලන්න.

ආහාර හා බීම අන්ශය (Food & Beverage)
Cargills (31st Dec 16) 1.7 : 1.0
Cold Stores (31st Dec 16) 1.1 : 1.0
විවිදාන්ගීකරන අන්ශය (Diversified)
JKH (31st Dec 16) 3.9 : 1.0
Hemas (31st Dec 16) 1.8 : 1.0
සන්නිවේදන අන්ශය (Telecommunications)
Dialog (31st Dec 16) 0.5 : 1.0
SLT (31st Dec 16) 0.6 : 1.0

ජන්ගම වත්කම් ආශ්රයෙන් ගනණය කරන ඉතා වැදගත් කොටස් මිල කරන ක්රමයක් ඇති අතර එය බොහෝ අයෝජකයන් නොදැන සිටීමට ඇති ඉඩ ඉතා වැඩි බවයි මගේ අදහස.
එය හදුන්වන්නේ ශුද්ද ජන්ගම වත්කම් වටිනාකම ලෙසයි (Net Current Asset Value Method). අපි මීලග පාඩමින් මේ ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගමු.
Value Invest Profit

fibreboy
Member
Member
Posts: 78
Joined: Sat Oct 01, 2016 7:47 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby fibreboy » Tue Apr 11, 2017 10:22 pm

:-bd THANKS BW :o3

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Wed Apr 12, 2017 5:50 am

I am happy if you guys learn something.
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Wed Apr 12, 2017 5:51 am

Thanks lot BW.. ^:)^ keep it up..
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Wed Apr 12, 2017 6:57 am

Thanks blue.
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Apr 13, 2017 8:40 am

පාඩම 15

අද අපි ශුද්ද ජ්න්ගම වත්කම් අනුපාතය ගැන කතා කරමු. මෙය කොටස් හදුනා ගැනීම සදහා Warren Buffett යොදාගත් එක් නිර්ණායකයක්. මෙම අනුපාතය ගනනය කරන්නේ මෙලෙසයි.

පලමුව සමාගමේ ජන්ගම වත්කම් වලින් එහි සියලුම වගකීම් අඩුකල යුතු වෙනවා. එනම් ජන්ගම වගකීම් සහ දිගුකාලීන වගකීම්.
දෙවනුව මෙම අගය සමාගමේ නිකුත් කල කොටස් ගනනින් බෙදිය යුතු වෙනවා.මෙහිදී අපට ලැබෙන්නේ කොටසක ශුද්ද ජන්ගම වත්කම් අනුපාතයයි.
අවසාන වශයෙන් කොටස්ක මිල මෙම කොටසක ශුද්ද ජන්ගම වත්කම් වටිනාකමින් බෙදිය යුතු වෙනවා. මෙහිදී අපිට ලැබෙන්නේ ශුද්ද ජන්ගම වත්කම් අනුපාතයයි (Net Current Asset Value Ratio)

සාමාන්යයෙන් මෙම අනුපාතය - අගයක් ගන්නවා (negative) . කලාතුරකින් මෙම අනුපාතය ධන (positive) අගයක් ගන්නවා. ඉතාමත් කලාතුරකින් මෙම අගය ධන එහෙත් 1ට වඩා අඩු අගයක් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කොටසක ශුද්ද ජන්ගම වත්කම් අගය එම කොටසේ මිලට වඩා වැඩි විය හැකියි. මෙන්න මෙවැනි කොටස් තමයි Warren Buffett ආයෝයනය සදහා තෝරා ගත්තේ. Warren Buffett ගේ ගුරුතුමා වුනු Benjamin Graham මෙවැනි කොටස් හදුන්වා දුන්නේ “cigar butts” ලෙසයි.

අපි දැන් උදාහරන කීපයක් සලකා බලමු
Net Current Asset Value

Nestle Lanka ( as at 31st Dec 16) 498Mn negative/ per share (9.3)
Ceylon Tobacco ( as at 31st Dec 16) 420Mn positive/ per share 2.2
Cold Stores ( as at 3st Dec 16) 852Mn negative/ per share (9.0)

මේ අනුව cigar butt එකක් සොය ගැනීම ලෙහෙසි නොවෙන බව පේනව නේද. දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ අනිත් company දිහා බලල මෙවැනි cigar butt තියනවද කියල බලන එකයි.
Value Invest Profit

User avatar
topcat
Moderator
Moderator
Posts: 2782
Joined: Mon Nov 09, 2015 8:50 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby topcat » Thu Apr 13, 2017 8:44 am

This is a new one for me blue. So ctc hv positive 2.2.. So is it cigar butt?
"Keep winners, Sell loosers"

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Apr 13, 2017 4:22 pm

Actually neither of these 3 are cigar butts. To qualify as a cigar butt the net current asset per share should be greater than the share price.

But in a different ground if the net current asset per share is a positive one then that company is an outstanding one compared to others because generally this value tend to be negative. You all need to look at all the balance sheets and try to identify whether there are any cigar butts.
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Thu Apr 13, 2017 4:55 pm

Thanks BW.. :)
I found positive values at APLA, REXP, TJL But I didin't went deep calculation(not divide, just done the fist step)
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Thu Apr 13, 2017 9:42 pm

That's good NC. Keep continue. :ymhug:
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sat Apr 15, 2017 6:49 am

Blue Whale wrote:That's good NC. Keep continue. :ymhug:

BW, can you recommend a good book(s) to read about value investing...? :)
Thanks in advance..
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sat Apr 15, 2017 7:21 am

Do you have any relevant book now?
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sat Apr 15, 2017 7:27 am

Blue Whale wrote:Do you have any relevant book now?

Few years ago I read Rich dad and poor dad about investing, and invest for dummies (I cannot remember exact names, since it was few years ago) which're borrowed from one of my friend.. ATM I haven't got any good books about value investing..
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
Blue Whale
Equity Analyst
Equity Analyst
Posts: 8838
Joined: Mon Oct 26, 2015 7:14 am
Location: Asia
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby Blue Whale » Sat Apr 15, 2017 7:34 am

Ok here are three books to read if you can find. They all are old ones and I got to read when I was at Uni.

"The Intelligent Investor" (1949) by Benjamin Graham
"Common Stocks And Uncommon Profits" (1958) by Philip Fisher
Stocks For The Long Run" (1994) by Jeremy Siegel
Value Invest Profit

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sat Apr 15, 2017 7:56 am

Blue Whale wrote:Ok here are three books to read if you can find. They all are old ones and I got to read when I was at Uni.

"The Intelligent Investor" (1949) by Benjamin Graham
"Common Stocks And Uncommon Profits" (1958) by Philip Fisher
Stocks For The Long Run" (1994) by Jeremy Siegel


Thanks BW.. :) all three are available at ebay,
so one more help.. can you name what's best one in your view.. (only if you can) :-\ :-B
(please note I'm not much good at accounting.. sorry.)
^:)^
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."

User avatar
NC+
Moderator
Moderator
Posts: 2875
Joined: Wed Oct 12, 2016 3:43 pm
Flag: Sri Lanka

Re: ආයෝජනය ගෑන දෑනුම්වත් වෙමු

Postby NC+ » Sat Apr 15, 2017 8:25 am

Thanks BW, I think I have find the pdf files of all three.. ^:)^ ^:)^

"The Intelligent Investor" (1949) by Benjamin Graham
http://www.fxf1.com/english-books/The%2 ... GRAHAM.pdf

"Common Stocks And Uncommon Profits" (1958) by Philip Fisher
https://matrixtrainings.files.wordpress ... itings.pdf

Stocks For The Long Run" (1994) by Jeremy Siegel
http://www.riosmauricio.com/wp-content/ ... ng-Run.pdf
"Letting your emotions over-ride your plan or system is the biggest cause of failure."


Return to “School”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest